Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego Fundacja Człowiek i Pies przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Człowiek i Pies informuje:   
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Człowiek i Pies  z siedzibą z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25 (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem www.czlowiekipies.pl”). 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Temat: „Inspektor danych osobowych” . Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Fundacja Człowiek i Pies, ul. Cicha 8/25, 43-100 Tychy.
Skąd mamy Twoje dane?         
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas procedur adopcji zwierzęcia. 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Człowiek i Pies?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: 
-umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony www.czlowiekipies.pl, 
- obsługi zgłoszeń, zapytań, aplikacji,  które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów
- kontaktowaniu się z Tobą w związku z adopcją zwierzęcia;   
 -prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?   
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych oraz adoptowac zwierzę.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału. Jeśli chciałby adoptowac zwierzę, nie będziemy mogli uruchomić procedur adopcyjnych.
Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?   
Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 -w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
 Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?   
 Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres: trwania prodedur adopcji zwierzęcia, na okres związany umową o adopcji zwierzęcia, na okres organizacji zawodów sportowych lub eventów w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach: 
 - dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach, 
 - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 -statystycznych i archiwizacyjnych, 
 -marketingowych,
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Kategoria: