10 powodów dla których Twoje dziecko powinno mieć zwierzaka.

Utworzona przez użytkownika Kasia Grzywa w dniu 9 marzec 2014 o 13:26

1.    Odpowiedzialność

Dzieci wychowującesię ze zwierzętami, zdecydowanie wcześniej rozwijają w sobie poczucie odpowiedzialnościi troski o innych. Zwierzęta potrzebują bowiem opieki i uwagi przez cały czas. Są one od swoich ludzi,którzy je karmią i bawią się z nimi.Dzieci, które są aktywne uczestnicząw opiece nad domowymi pupilami, zazwyczaj wcześniej uczyć się empatii iwspółczucia. Uczą się, jak być odpowiedzialnym za innych,co w przyszłości owocuje także lepszą umiejętnością dbania o samego siebie.

Ważne jestby właściciele zwierząt domowych zachęcali i pozwalali swoimdzieciom dbać o zwierzęta,stopniowo zwiększając ich obowiązkiwobec pupila. Kiedy dzieci lub zwierzęta są małe,dzieci mogą pomagać rodzicom w prostychczynnościach, jak wypełnianie misek wodą lub pokarmem. Kiedy dziecko podrośnie, pomoc może stopniowosię zwiększać, nawet o takie czynności, jak wyprowadzanie psa na spacer (należytu jednak mieć na uwadze wielkość dziecka i psa).

 

2.    Pewnośćsiebie.

Wraz z odpowiedzialnością za zwierzę, pojawia się także pewności siebie udziecka. Gdy dzieci skuteczne wykonująswoje obowiązki wobec zwierzęta i czują się docenione,tym samym wzrasta ich satysfakcja z wykonywanych czynności. To z kolei, przekładasię na wzrost ich samoocena i wartości.Są one, w pewnym sensie, dumne ze swoich osiągnięć.

3.    Mniejsza podatnośćna alergie i astmę.

Wiele badańna przestrzeni lat wykazało, że dzieci,które dorastają ze zwierzętami, są mniejpodatne na alergie i astmę. Po ekspozycji na sierść zwierząt domowych i innych alergenów przed ukończeniem pierwszegoroku życia, u dzieci rozwijają sięsilniejszy systemy immunologiczny.Wyniki opublikowane w „Clinical” i „Experimental Allergy” wskazują, że u dzieci, które dorastały z domowymipupilami, prawdopodobieństwo poważnego zachorowaniana alergii wpóźniejszym życiu, było o połowę mniejsze.

 

4.    Ćwiczeniai zabawa.

Zwierzęta,zwłaszcza psy, potrzebują ruchu izabawy. Dlatego dzieci uczestniczące wspacerach i zabawach zwierzę, pozostają w lepszej kondycjifizycznej. Zresztą przekłada się to również na całą rodzinę, która w tensposób spędzają więcej czasu na świeżympowietrzu. Ponadto, uczenie dzieci o potrzebie ćwiczeń dla zwierząt, aby zachowały onezdrowie, pomaga im wpoić pewne zachowania i zastosować w późniejszym życiu te same zasady doich własnej aktywności fizycznej.

 

5.    Spokój.

Zwierzęta często pomagają dzieciom w zachowaniu poczucia spokoju. Niektórzymłodzi ludzie są bardziejzrelaksowany wokół swoichulubieńców niż przy innychludziach. Podobnie jak dorośli, dzieci zwracają się do swoichulubieńców, gdy czują się smutne,złe, lub w inny sposób zdenerwowane.Magicznie, zwierzęta przynoszą swój spokójna właściciela, zapewniając mu swoją bezwarunkowąmiłości.

 

6.    Złagodzeniestresów.

Według tychsamych zasad odnośnie utrzymaniaspokoju u dzieci, głównie psy równiewspaniale działają jak środek „przeciwbólowy” na stres. Posiadanie psa możebyć bardzo terapeutyczne dlacałej rodziny. Samo przytulanie psiaka,pozwala wszystkim członkom rodzinny zwiększyć poczuciebezpieczeństwa i ochrony. Często ludziezwracają się do swoich psów, z samejpotrzeby zwierzenia się komuś. Zwierzęta są bowiem dobrymisłuchaczami, gdyż nie oceniają i nigdy nie zarzucająpotokiem pytań ani „dobrych rad”. Taki sposób „wygadania się” komuś, na wieleosób wpływa uspokajający, kiedy są podenerwowanilub zestresowani.

Mimo, że koty nie są uważane za współczujące,jako zwierzęta domowe, to jednak wciążmogą pomóc złagodzić stres.Jest coś w ich zachowaniu, gdy kotyprzytulają się do człowieka. Ich miękkie futra i mruczenie może pomóc ich właścicielom nabrać poczucia spokoju. Koty, tak samo jak i psy,lubią być głaskane - oni po prostu nie lubią, aby robić to zbyt długo i często.

 

7.    Poprawa umiejętności czytania.

Wiele dzieci czuje się bardziej komfortowo, czytającna głos w zwierzętom, niż w obecności ludzi. Być może dlatego, że zwierzęta nieoceniają - nie korygują błędówdzieci i nie każą im ponownie czytaćbłędnych wyrazów. Najważniejsza bowiem w umiejętności poprawnegoczytania jest wielokrotna praktyka.Im więcej dziecko czyta, tym lepiej dla niego. Wmłodszym wieku najlepsze jest dla czytających na głos dzieci to, że mogą usłyszećsame siebie. Z czasem same zaczną korygować błędnieprzeczytane przez siebie wyrazy.

Dlatego wskazanejest aby wykorzystywać zwierzęta do nauki czytania, co poprawia u dzieci umiejętność płynnegoczytania na głos. Ponadto dzieci, które maja większąpraktykę w czytaniu na głos, szybciej także uczą się czytaćteks ze zrozumieniem.

 

8.    Nauka konsekwencji.

Opieki nadzwierzętami może wiele nauczyć dzieci o konsekwencjachich poczynań. Gdy zwierzęta niesą pod prawidłową opieką, wyniki tego są realne i łatwe dozrozumienia dla dzieci. Jeżeli ryby nie sąkarmione, umierają. Jeśli psynie są wyprowadzane na spacer, robią się nerwowe i mogąnabrudzić w domu, czego skutkiem jest konieczność posprzątania po pupilu. Kiedy koty sąignorowane, będą szukać zemsty izrobić swojemu właścicielowi na złość. Jeśli klatkamyszoskoczka lub chomikanie zostanie oczyszczona, zacznie naprawdę  nieprzyjemnie pachnieć.

 

9.    Nauka obowiązków.

Posiadaniezwierzęcia wymaga sporego zaangażowania ze strony człowieka. Zwierzętanie są rzeczą, które dzieci mogąpo prostu umieścić na półkach, gdy znudzą się opieką nad nimi. Zwierzęta należy codzienniekarmić, sprzątać po nich, wyprowadzaćna spacer i poświęcać im czas na zabawę. Posiadanie zwierzakawymaga całkowitego zaangażowania inigdy nie może być traktowane jako praca w niepełnym wymiarze godzin.To uczy dzieci doodpowiedzialności i systematyczności w ich codziennych obowiązkach.

 

10. Nauka dyscypliny.

Kiedy dzieci dorastają ze zwierzęciem, uczą się także wiele o dyscyplinie.Jeśli mają psa w domu, uczą się go szkolić i jaksłuchać. Udowodniono naukowo, że posiadanie psa pomaga dzieciom nauczyćsię dyscypliny. Niektórzytwierdzą, że koty dyscyplinująswoich właścicieli w sposób naturalny.

Istnieje wielepowodów, dlaczego dzieci korzystają z posiadania zwierzęcia: zwierzę to odpowiedzialność i obowiązki, ale także przyjemność z przebywania z nim.W ten sposób dzieci szybciej uczą się opiekinad inną istotą i zobowiązują się do odpowiedzialności za nią.Jako dodatkowy bonus, takie dzieci,w późniejszym wieku, będą w stanie lepiej przenosić teumiejętności w sposób automatyczny na innych.

Kategoria: